Rekisterinpitäjä

Yritys: Movirum Oy
Osoite: Juhannustie 6 B, 02200 Espoo
Puhelinnumero: +358 45 1771551
Sähköpostiosoite: info@movirium.com

Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Mika Repo
Sähköpostiosoite: info@movirium.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen, asiakaspalveluun, markkinointiin sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötiedot:

Nimi
Yritys
Y-tunnus
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tehtävänimike
Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön puhelinnumero
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Markkinointiluvat

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä julkisista rekistereistä tai muista julkisista lähteistä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle, paitsi lakisääteisten velvoitteiden niin vaatiessa.

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa, mukaanlukien aktiiviset markkinointitoimenpiteet. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan rekisteristä, ellei niiden säilyttämistä vaadita lakisääteisistä syistä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoa häntä koskevien henkilötietojen käsittelystä, pyytää henkilötietojensa poistamista tai korjaamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaselosteen päivitys

Moivirum Oy:llä on oikeus päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.